Ultra-slim Photoelectric Sensor EX-10 Ver.2

Sensor unit complies with ISO 13849-1*1 Category 1 PLc*2 NEW

A Category 3 PLd Safety System can be built by using Category 4 PLe compliant controllers together with our sensors
*1 Safety-related parts of control systems, Part 1: General principles for design
*2 Conformed from December 2021 production.

 

หมวดหมู่: ,
  • โฟโต้เซนเซอร์ขนาดเล็กที่สุดหนาเพียง 3.5 มิลลิเมตร
  • ติดตั้งบนพื้นที่จำกัดได้ มี LED สีแดงแสดงสถานะการทำงาน
  • แบบสะท้อนกับวัตถุ มีการตรวจจับที่ด้านหน้าจึงมีขนาดบาง ทำให้สะดวกในการติดตั้งบนผนัง โดยยึดจากด้านหลัง
  • แบบตัวรับ-ตัวส่ง มีทั้งแบบตรวจจับด้านหน้า และด้านข้าง จึงสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการติดตั้งให้สะดวกมากขึ้น
  • เหมาะสำหรับการตรวจจับชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก หรือวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
  • ระยะตรวจจับสูงสุด 1 เมตร ใช้ไฟ :12 ถึง 24 V DC
  • เอ๊าท์พุท : แบบ PNP ,NPN ,Dark-ON ,Light-ON
  • มีแบบตรวจจับด้านหน้าและด้านข้าง
Scroll to Top