ร่วมงานกับเรา

บริษัท โปรพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่าย ของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควบคุมออโตเมชั่นคอนโทรล อุปกรณ์ระบบควบคุมความปลอดภัยของเครื่องจักร ของหลากหลายแบรนด์สินค้าชั้นนำทั้งในเอเชียและยุโรป มีความประสงค์รับบุคลากรเข้าร่วมงานในอัตราดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • การศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/วัดคุม/
 • ระบบอัตโนมัติ , หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและบริการ มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด,ขายสินค้าอุตสาหรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานวันเสาร์แรกของเดือนได้
 • สามารถขับรถยนต์ หรือ กะบะได้ และมีใบอนุญาติขับขี่

หน้าที่การทำงาน

 • จัดทำโฆษณาสินค้า คิดโปรโมชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 • ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความชำนาญเพื่อแนะนำฝ่ายขายหรือลูกค้าได้ชัดเจน
 • วางแผนการเลือกใช้สื่อ / วางแผนการส่งเสริมการขาย
 • แก้ไขปัญหาและสอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขายและลูกค้า
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งระยะสั้นและยาว
 • ประสานงานกับฝ่ายขายในการปิดการขาย
 • จัดทำรายงานสรุปผลงานและยอดขายให้แก่ผู้จัดการฝ่าย,ผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญสตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/วัดคุม/
 • ระบบอัตโนมัติ , หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม Auto Cad/PLC อ่านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้า
 • ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบไฟฟ้าออโตเมชั่น หรือ อินเวอร์เตอร์ ตู้คอนโทรล จะ
 • พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานในวันหยุด และปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 • สามารถทำงานวันเสาร์แรกของเดือนได้
 • สามารถขับรถยนต์ หรือ กะบะได้ และมีใบอนุญาติขับขี่

หน้าที่การทำงาน

 • สามารถให้บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์สินค้า (Inverter, MDB, PLC, HMI) ให้กับลูกค้าได้
 • สามารถเขียนโปรแกรม Cad, PLC, HMI อ่านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • ประสานงานฝ่ายขายเพื่อบริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับลูกค้า
 • สรุปรายงานการบริการและการปฏิบัติงานต่างๆให้แก่ผู้จัดการฝ่าย,ผู้บริหาร
 • อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 18 – 34 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและบริการ มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีการติดต่อสื่อสารและเจรจาที่ดี
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) พื้นฐานได้
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท เบี้ยขยัน 500 พร้อมคอมมิชชั่นการประสานงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมใบขับขี่

หน้าที่การทำงาน

 • รับโทรศัพท์ ติดต่อลูกค้านำเสนอสินค้าและงานบริการของบริษัททางโทรศัพท์
 • ทำใบเสนอราคา, ทำเอกสารบันทึกการขาย
 • ติดต่อประสานงานระหว่างวิศวกรขายกับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและนัดหมาย
 • สรุปรายงานการการเสนอราคาและการปฏิบัติงานต่างๆ
 • อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 20-32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและบริการ มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรองได้
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พร้อมเรียนรู้งาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) พื้นฐานได้
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท มีเบี้ยขยันประจำเดือน โบนัส
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

หน้าที่การทำงาน

 • ติดต่อผู้ขายสินค้า และขอใบเสนอราคา
 • สรรหาผู้ขายรายใหม่ และช่วยลดต้นทุนของบริษัท
 • ประสานงานระหว่างบุคคลทั้งในและนอกองค์กร
 • มีความรู้ความเข้าใจของสินค้าแต่ละประเภท
 • สรุปรายงานการซื้อ
 • จัดทำใบกำกับภาษี/รับวางบิล
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครได้ที่บริษัท ติดต่อ

คุณกาญจนา 089-9364990 Email : Kanjana@propluscorp.co.th

สถานที่ทำงาน :

556/78-79 โครงการเจริญสิน-บ่อวิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เวลาปฎิษัติงาน :

จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00 (และวันเสาร์แรกของเดือน)

Scroll to Top