SUNX HL-C2 SERIES

 • Ultra High-speed High-precision Laser Displacement Sensor รุ่น HL-C2 Series
 • เลเซอร์เซนเซอร์สำหรับวัดระยะ ความหนา ความสูงหรือขนาด ความละเอียดสูง
 • ลักษณะลำแสงเป็นเลเซอร์ ขนาดเล็ก ความละเอียดสูงสุดที่วัดได้ 0.01 ไมโครเมตร
 • วัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน จึงวัดค่าได้ต่อเนื่อง
 • ไม่เกิดตำหนิ รอยขีดข่วน บนชิ้นงานที่วัด
 • เชื่อมต่อกับอุปกณ์ภายนอกเพื่อตั้งค่า รับค่า บันทึกผลการวัด ผ่านทาง I/O, RS-232C, USB2.0
หมวดหมู่: ,

Panasonic : SUNX HL-C2 SERIES

 • เลเซอร์เซนเซอร์สำหรับวัดระยะ ความหนา ความสูงหรือขนาด ความละเอียดสูง
 • ลำแสงเลเซอร์แบบจุดขนาดลำแสงเล็กสุด 20 µm
 • วัดได้ละเอียดสูงสุด 0.01 µm
 • ความเร็วในการวัดสูงสุด 10 µs
 • ตัวควบคุมสามารถตั้งค่าและแสดงผลแบบดิจิตอลได้
 • มีเอ๊าท์พุทแบบ ON/OFF (NPN หรือ PNP ระบุตอนซื้อ), Analog Voltage และ Analog Current ในตัว
 • ตัวควบคุม 1 ตัวสามารถต่อหัวเซนเซอร์ได้ 2 ตัว
 • มีรุ่นที่สามารถใช้กับวัตถุโปร่งใส เช่น กระจกใส พลาสติกใส เป็นต้น ได้
 • วัดได้แม้ชิ้นงานเคลื่อนที่ จึงไม่เกิดความล่าช้าในการผลิต
 • วัดชิ้นงานขนาดใหญ่หรือยาวได้อย่างต่อเนื่อง
Scroll to Top