ระบบตรวจจับแบบไร้สาย

(Wireless Sensing Solution) ระบบสังเกตการณ์สำหรับโรงงานและอาคาร

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ของเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยการหมุน เช่น มอเตอร์ และปั้ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาของเครื่องจักร

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ของเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยการหมุน เช่น มอเตอร์ และปั๊ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ์สำหรับรับสัญญาณข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ
การสังเกตการณ์และตรวจวัดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
ส่งข้อมูลแบบไร้สายจากแอนะล็อกเซนเซอร์ขนาดกระแส 4-20mA ที่ออกจากเครื่องจักรของคุณ
ส่งข้อมูลแบบไร้สายจากแอนะล็อกเซนเซอร์ขนาดแรงดัน 0-5V ที่ออกจากเครื่องจักรของคุณ
การสังเกตการณ์และตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับโรงงานและอาคาร
อุปกรณ์สำหรับเพิ่มระยะการส่งสัญญาณแบบไร้สายสำหรับการติดตั้งในโรงงานขนาดใหญ่

สอบถามสินค้าได้ทาง LINE

Scroll to Top